Alkotó Tér

A teljességünkhöz tartozik az önkifejeződésünk is, nem csak szavak tekintetében, hanem kreatív, művészi módon =
ALKOTÓ TÉR

Az alkotások tükrében visszajelzéseket kapunk önmagunkról: érzékelő, érző, intuitív, és gondolkodó részünkről (hidat képezve ezáltal a bal és jobb agyfélteke között). A belső figyelemre fókuszálás közben előhívott korábbi élmények újra átélése, alkotófolyamat által. Így születik egy sajátkép (alkotás) megtekintése (önreflexió), majd egy közös megbeszélés hatására az élmény, illetve az előhívott élettörténet átkereteződésére és korrekciójára nyílik lehetőség.

Miért jó ez Neked?

 • Kiemel a hétköznapok világából, kielégíti a szépség és harmónia iránti igényedet.
 • Teret enged és lehetőséget teremt a kreatívitásnak, és az önkifejeződési igényednek.
 • Az alkotó jelleg játékra, játékosságra épül. A művészi tevékenység játékosságánál fogva önjutalmazó hatású.
 • A különböző művészeti eszközök, technikák a személyiséged különböző területeit akíválják és fejlesztik.
 • Megjelenítő és feldolgozó hatású. Elvezet a belső egységedhez, ahol megtalálhatod a megoldást is. (Az érzelmileg telített energiacsomó, ha megreked a tudattalanba, elvonja az energiát a tudattól és akadályozza a fejlődést. )
 • Az alkotásban önmagaddal találkozol, tudattalan lélekrészed egy-egy aspektusa napvilágra kerülhet és integrálódhat a tudatos felismerésen keresztül a személyiségedben.

Komplexen hat az egész lényedre:

 • feloldódást, egyensúlyt, harmóniát ad;
 • önismeretet fejleszt (belső világból érkező érzések és képek szimbolikus üzenetei);
 • önészlelet fejlesztése, a jelen tudatosságának megélése, projekciók visszavonása;
 • a tudat és a tudattalan közti kapcsolat megteremtése (vers, zene, alkotás hatására);
 • érzelmi megnyílás, szorongásoldás;
 • spirituális irányba való fejlődés (a természetből és művészetből áradó erőre való hangolódás);
 • közösségi érzés fejlesztése (együtt és egymás mellett való alkotás inspiráló hatása).


Mit kínálok számodra, egyénileg vagy párban vagy csoportosan?

Egyéni életút felidézése, mely átmossa az egész személyiséget, érintve annak szintjeit és működési módját.
(Antalfai Márta KKM módszere)
Méhen belüli életszakasztól a felnőtt identitásig (9 + 1 alkalom)

Témakörök:
1. Méhen belüli életszakasz (egység, fogantatás)
2. Születés – Újszülöttkor
3. Csecsemőkor
4. Kisgyermekkor 3-7 év
5. Kisiskoláskor 7-11 év
6. Kora serdülőkor 11-14 év
7. Serdülőkor 14 – 17 év
8. Ifjúkor 18 – 26 év
9. Felnőtt identitás 27 – 65 év
10. Összegzés

A felnőtt ÉN újjászületése

Érdeklődj a Kapcsolat menüpontban a következő kurzusról!

Saját életút élményeiből kiindulva a természet, a zene, a vers, a képzőművészet integrálása, a szabad, spontán önkifejezés alkotói folyamatába. Az életszakaszok megidézésével felismerhető a lelki folyamatoknak a buktatói és a benne rejlő új lehetőség is. A felnőtt én újjászülettetése.
Különböző technikákon ( akvarell,montázs, szénrajz, porpasztell, – olajpasztell kréta, agyag,…) keresztül nyilvánul meg a belső kép az alkotói térbe.

Az alkotó tér alkalmankénti értéke 7.000.- Ft /fő, mely tartalmazza az eszközöket is.

Visszajelzések az alkotó térből!

” Muszáj az angol “life-changing”, vagyis sorsfordító kifejezést használnom! Így lehetne legjobban jellemezni Anna művészetterápiáját, amellett, hogy kikapcsol, elgondolkodtat és teljesen új perspektívából ad rálátást az életemre. Már az első óra áttörő volt! ” Zsófia


“Először tapasztaltam meg a meditáció élményét, meglepett, hogy mennyi minden jön fel a tudatalattimból. Minden órát izgatottan várom! Nagyon megszerettük Annát a nővéremmel…” Enikő